NAJBOLJ PRODAJANO NOVE IZDAJE CBD BOGATI SEVI FEMINIZIRANA SEMENA KONOPLJE AUTOFLOWERING SEMENA NAVADNA SEMENA TRGOVSKO BLAGO
DOMOV O BARNEYS BARNEYS FARM NA TURNEJI SLUžBA ZA POMOč STRANKAM OCENE KOLEKCIJE KONOPLJINIH SEMEN FEMINIZIRANA SEMENA KONOPLJE NAVADNA SEMENA AUTOFLOWERING SEMENA BARNEY'S TRGOVSKO BLAGO

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Omejitve lastninskih pravic

sa gradiva na spletnih mestih, vključno z vsemi informacijskimi besedili, oblikovanjem in "look and feel", postavitvijo, fotografijami, grafiko, zvočnimi posnetki, videoposnetki, sporočili, funkcijami za interaktivno in takojšnje sporočanje, datotekami, dokumenti, slikami ali drugimi materiali (z eno besedo "Materiali"), bodisi javno objavljeni ali zasebno preneseni, kot tudi vsa izpeljana dela, so v lasti podjetja Barney's ali drugih strank, ki so licencirali svoj material pri Barney's, in so zaščiteni z avtorskimi pravicami, blagovno znamko in drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Barney's zavrača vse lastniške interese avtorskih pravic, blagovnih znamk, storitvenih znamk, logotipov, sloganov, imen domen in trgovskih imen, razen lastnih. Blagovne znamke, logotipi, slike, zvočne in storitvene znamke, prikazane na spletnih mestih, so last družbe Barney's ali tretjih oseb; Strinjate se, da te lastnine ne boste prikazovali ali uporabljali brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Barney's.

Materialov na spletnih mestih ni dovoljeno kopirati, reproducirati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, prenašati ali distribuirati na kakršenkoli način, niti po elektronski pošti ali drugih elektronskih sredstvih, brez predhodnega soglasja družbe Barney's. Vsaka sprememba materialov, uporaba gradiv na katerem koli spletnem mestu ali računalniškem okolju v omrežju ali uporaba materialov za kakršenkoli drug namen, razen za osebno, nekomercialno uporabo, brez predhodnega soglasja podjetja Barney's Souvenirs BV, predstavlja kršitev avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih lastniških pravic v materialih, in je izrecno prepovedana.

Povezave z drugimi spletnimi mesti

Spletna mesta lahko vsebujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb kot vaših namestitev. Do spletnih mest lahko dostopate tudi prek povezav, ki so na voljo na spletnih mestih tretjih oseb. Povezana spletna mesta tretjih oseb niso pod nadzorom podjetja Barney's. Barney's ne potrjuje, sprejema ali prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino ali politiko varstva zasebnosti katere koli spletne strani tretje osebe, vključno z, vendar ne omejeno na, informacije na spletnih mestih tretjih oseb, ki lahko uporabnika povežejo s spletnimi mesti. Če do spletnih mest dostopate prek povezave na spletnih straneh tretje osebe, prav tako veljajo vsa določila in pogoji teh pogojev uporabe. Podjetje Barney's v nobenem primeru ni odgovorno za vsebino ali druge materiale, ki so na voljo na spletnih mestih tretjih oseb.

Izjava o omejitvi jamstva

Izrecno se strinjate, da je uporaba spletnih mest in storitev na vašo lastno odgovornost. Spletne strani, storitve in vse vsebine, ki jih le-ta vsebujejo ali jih je mogoče naložiti, so na voljo v obliki kot taki ("as is") in kot je na voljo ("as available"). Barney' izrecno zavrača vse garancije in jamstva katere koli vrste, izrecne ali implicitne, vključno, brez omejitev, z vsemi garancijami za tržno kakovost, tiho uživanje, primernost za določen namen ali ne-kršitve. Noben nasvet ali informacija, ustna ali pisna, ki ste jo prejeli od podjetja Barney's ali prek spletnih mest ali storitev, ne predstavlja nobenega jamstva, če le-to ni izrecno navedeno.

Podjetje Barney's ne daje nobenega jamstva, da bodo storitve ali vsebina, ki je na voljo prek spletnih mest ali katere koli vsebine, ki je vsebovana ali prenesena iz njih, ustrezala vašim zahtevam, da bodo storitve ali vsebine natančne, popolne, aktualne ali pravočasne ali, da bodo spletna mesta ali storitve delovali neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak. V primeru, da je vsebina spletne strani netočna, nepopolna ali zastarela, vedite, da družba Barney's ni namerno navedla napačne interpretacije, in da družba Barney's ni namerno podala nepravilnih informacij.

Razumete in se strinjate, da je kateri koli material in / ali podatki, ki so bili preneseni ali kako drugače pridobljeni z uporabo spletnih mest ali storitev ali katere koli vsebine, ki je v njih vsebovana ali prenesena iz njih, nastal in bil izveden po vaši lastni presoji in tveganju in, da ste zato izključno osebno odgovorni za kakršno koli škodo na računalniku ali za izgubo podatkov, do česar bi lahko prišlo kot posledica prenosa takšnega gradiva in / ali podatkov

Barney's ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki je bila povzročena ali domnevno povzročena, neposredno ali posredno, na podlagi informacij ali idej, ki so vsebovane ali predlagane na spletnih mestih, ali na katere se spletna mesta sklicujejo, prek storitev ali kakršne koli dvojne uporabe na vaši strani.

Družba Barney's in njeni dajalci licenc ne zastopajo ali jamčijo, da so spletna mesta, storitve ali vsebine, ki jih te vsebujejo ali se prenašajo z njih, primerne ali na voljo za uporabo na vseh geografskih lokacijah. Če uporabljate storitve zunaj Združenih držav Amerike, ste izključno odgovorni za skladnost z vsemi veljavnimi zakoni, vključno s katerimi koli izvoznimi in uvoznimi predpisi drugih držav

Omejitev odgovornosti

Družba Barney's in njeni zaposleni niso odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani, storitev ali katere koli vsebine, ki jo vsebujejo, ali iz njih prenesenih podatkov ali kakršnih koli informacij, pridobljenih na spletnih mestih, prek storitev ali za stroške nabave nadomestnih storitev ali zaradi nepooblaščenega dostopa ali spremembe vaših prenosov ali podatkov, vključno z, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgube dobička, uporabe, podatkov ali drugih nepredmetnih sredstev, tudi če so predvidljiva ali, če je bila družba Barney's o možnosti tovrstne škode obveščena. Strinjate se, da celotna odgovornost Barney's souvenirs BV za škodo, ne glede na obliko, ne presega dejanskega skupnega zneska kupnine, ki jo je Barney's prejel od vas za dostop do spletnih strani in / ali uporabo storitev. Če vaša uporaba spletnih mest, storitev in / ali blaga povzroči potrebo po servisiranju ali popravilu opreme ali podatkov, za to prevzemate vse stroške..

©>AVTORSKE PRAVICE 2019 VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

Ekskluzivni dostop samo za odrasle Vsebina za osebe starejše od 18 let, dostop do strani barneysfarm.com je dovoljen le polnoletnim osebam. Na Nizozemskem se za polnoletno šteje oseba, ki je dopolnila 18.let starosti, v zvezi s tem preverite in upoštevajte vaše lokalne veljavne zakone. Naša semena marihuane pošiljamo s pridržkom, da le-ta ne bodo uporabljena v nasprotju z nacionalnimi zakoni. Stranke se morajo zavedati, da so semena konoplje v posameznih državah zakonsko prepovedana. Barney's Farm dobavlja ta semena izključno pod pogojem, da ne bodo odpeljana ali odpremljena v države, kjer so semena prepovedana in nezakonita. Tisti, ki bi tovrstno dejanje storili, so sami in izključno odgovorni za svoja dejanja, Barney's Farm pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti. Naša spletna trgovina deluje v skladu z nizozemsko zakonodajo. Semena se prodajajo izključno za spominke, skladiščenje in genetsko konzerviranje. Splošno pravno obvestilo: Kaljenje v večini držav nezakonito, zato prosimo, da preverite zakone in predpise, ki so glede semen, pripomočkov in drugih izdelkov, povezanih s kulturo konoplje v vaši državi v veljavi.

Vnesi, star sem 18 let ali večNe sprejmem